Το PCG είναι ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων (parenting training). Οι γονείς «προπονούνται» από τον θεραπευτή κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης τους με το παιδί. Βασίζεται στην Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης (social learning theory) σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά διατηρείται μέσω θετικής ενίσχυσης και επιβράβευσης και στις αρχές της θεωρίας του δεσμού/ προσκολλήσεως (Attachment theory).

Στόχος

Μέσω του PCG ενισχύεται ο δεσμός και η εμπιστοσύνη μεταξύ παιδιού – γονέα καθώς και η θέσπιση υγιών ορίων.

Διαδικασία

Η διαδικασία περιλαμβάνει την εκμάθηση πιο αποτελεσματικών και λειτουργικών πρακτικών του γονεϊκού ρόλου και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συνεργατικότητας των παιδιών. Διευρύνεται η λειτουργική συμπεριφορά τόσο του γονιού, όσο και του παιδιού.  Μπαίνουν οι βάσεις για μια θετική, ασφαλή σχέση όπου ο γονέας έχει τον έλεγχο και το παιδί αισθάνεται σημαντικό, απολαμβάνοντας την προσοχή του γονέα.

Οφέλη

Βελτίωση ποιότητας της σχέσης γονέα – παιδιού

Ενθάρρυνση «δυνατών σημείων» και ικανοτήτων του παιδιού

Ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων διαχείρισης συμπεριφοράς

Μείωση της επιθετικότητας, της ανυπακοής, της υπερκινητικότητας

Αύξηση του χρόνου συγκέντρωσης

Βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας  και ποιότητας των σχέσεων

Ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού και του γονέα