Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath αποτελεί την περισσότερο διαδεδομένη θεραπευτική προσέγγιση στην Ευρώπη και Αμερική στην αποκατάσταση ατόμων με βλάβες στο ΚΝΣ όπως παιδιά με τετραπληγία, διπληγία και ημιπληγία.. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτών Bobath (EBTA), η μέθοδος της Νευροεξελικτικής αγωγής-Bobath προσεγγίζει διεπιστημονικά, δια μέσου της επίλυσης προβλημάτων και της προοπτικής εξέλιξης, την αξιολόγηση, θεραπεία και διαχείριση κάθε ατόμου με περιορισμένη ικανότητα πλήρους συμμετοχής στη καθημερινή ζωή, λόγω της βλάβης των κινητικών (μυϊκός τόνος, πρότυπα κίνησης), αισθητηριακών, αντιληπτικών και γνωστικών λειτουργιών, εξαιτίας διαταραχής του ΚΝΣ. Στοχεύει στην απαραίτητη και επαρκή «πίεση» (stress) στο Κεντρικό Νευρικό και Μυϊκό σύστημα ώστε το άτομο να δημιουργήσει, διατηρήσει και ενισχύσει τα αισθητικοκινητικά «μονοπάτια» (νευρονικά κυκλώματα) και να αποκτήσει ικανοποιητικό κινητικό έλεγχο στο επιθυμητό από αυτό περιβάλλον.

Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath είναι μια προχωρημένη θεραπευτική προσέγγιση που παρέχεται από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές. Αυτή η προσέγγιση γίνεται με τα χέρια από τον θεραπευτή σε ένας προς έναν θεραπεία, μέσω μιας σειράς τεχνικών παρέμβασης (διευκολύνσεων) οι οποίες προσεγγίζουν την φυσιολογική ανάπτυξη. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που έχουν βλάβες στο ΚΝΣ οι οποίες επιφέρουν δυσλειτουργίες στη στάση και την κίνηση με συνέπεια περιορισμούς στη λειτουργική δραστηριοποίηση του ατόμου.

Ονομάστηκε Bobath από τους δημιουργούς της μεθόδου: Berta, φυσικοθεραπεύτρια και το σύζυγό της Karel, ψυχίατρο/νευροφυσιολόγο, οι οποίοι εργάστηκαν πάνω σε πληθυσμό με κεντρικού τύπου νευρολογικές βλάβες από την δεκαετία του ’40. Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath βασίζεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να επαναδομείται και να συνέρχεται μετά από νευρολογική βλάβη (νευροπλαστικότητα). Αυτή η προσέγγιση στην νευρολογική αποκατάσταση είναι διεπιστημονική, πρωταρχικά αφορά τους φυσιοθεραπευτές, αλλά μπορεί επίσης να περιληφθούν εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές. Οι θεραπευτές αφού τελειώσουν την εξειδικευμένη εκπαίδευση στην ΝDT δουλεύουν στενά με άτομα που αντιμετωπίζουν νευρολογικές προκλήσεις (εγκεφαλική παράλυση, κρανιοεγκεφαλική κάκωση) και τους βοηθούν ώστε να γίνουν όσο ποιο ανεξάρτητοι γίνεται.

Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath συνεχίζει να εμπλουτίζεται βάση νέων θεωριών, νέων μοντέλων και νέων πληροφοριών από τις επιστήμες που ασχολούνται με τον άνθρωπο και την κίνηση του, πάντοτε υπό το πρίσμα των αρχών που έχουν θέσει διεθνή συνέδρια και επιτροπές NDT. Έτσι λοιπόν καθώς τα χαρακτηριστικά των πληθυσμών με παθοφυσιολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος αλλάζουν, έτσι και η NDT προσέγγιση συνεχίζει να εξελίσσεται.