Στην ομαδική ψυχοθεραπεία η ψυχοθεραπευτική διαδικασία εφαρμόζεται σε μια ομάδα ατόμων, συνήθως μικτή ως προς το φύλο και ομοιογενή ως προς την ηλικία, τους προβληματισμούς και το πνευματικό επίπεδο των μελών της. Η θεραπευτική ομάδα, εστιάζοντας στο εδώ και τώρα, βοηθά κάθε μέλος της να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του. Η ομάδα έχει μια έντονη δυναμική και η δουλειά που γίνεται είναι πολύ αποτελεσματική, αφού τα ανθρώπινα προβλήματα έχουν κοινό παρονομαστή. Οι συναντήσεις γίνονται σε εβδομαδιαία βάση και τα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια των θεραπευτών αλλά και την αλληλεπίδραση των ίδιων των μελών της ομάδας.