Οι συναισθηματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες των παιδιών αποτελούν συχνά για τους γονείς πηγή άγχους και αγωνίας για την εξέλιξη του παιδιού τους. Οι ομάδες γονέων απαντούν στην ανάγκη για καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση, τους τρόπους αλληλεπίδρασης με το παιδί και τρόπους χειρισμού θεμάτων που αγγίζουν συναισθήματα, σχέσεις και συμπεριφορές. Τα θέματα συζητιούνται σε ομαδικές συναντήσεις που έχουν γνωσιακό-συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Οι ομάδες συντονίζονται από ψυχολόγους.