Απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερο τον εαυτό τους, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων και να βελτιώσουν την επικοινωνία και τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Οι ομάδες επεξεργάζονται θέματα όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, η οικογένεια, ο εργασιακός χώρος και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι ομάδες συντονίζονται από ψυχολόγους.