Στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία οι πιθανές δυσκολίες του ατόμου αντιμετωπίζονται λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή της οικογένειας στην οποία ανήκει. Διοργανώνονται λοιπόν συνεδρίες με όλη την οικογένεια και η θεραπεία εστιάζεται στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της και στις συναισθηματικές λειτουργίες τους. Ο στόχος δεν είναι μόνο να εκλείψουν τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί ένας καινούργιος τρόπος ζωής. Έτσι, προωθείται η αρμονία και η ισορροπία της οικογένειας και τα μέλη της γίνονται ικανότερα να χειρίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Όπως έχει καταδειχθεί από τυχαιοποιημένες συγκριτικές μελέτες και εκτεταμένες ανασκοπήσεις, η οικογενειακού τύπου παρέμβαση είναι αποτελεσματική σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών και προβλημάτων, τόσο των παιδιών και εφήβων όσο και των ενηλίκων.