Το πρόγραμμα της Εντατικής Αλληλεπίδρασης (Intensive Interaction) είναι μια προσέγγιση στην οποία ο ειδικός είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή καθώς χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος, εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια εξελικτική ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στο άτομο με επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες τη δυνατότητα να κατακτήσει τις προ-γλωσσικές δεξιότητες της επικοινωνίας, όπως είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους, η εναλλαγή σειράς, η χρήση και κατανόηση της βλεμματικής επαφής, η χρήση και κατανόηση εκφράσεων του προσώπου και το μοίρασμα της προσοχής.

Η εντατική αλληλεπίδραση είναι μια πολύ πρακτική προσέγγιση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ευαίσθητο άτομο να είναι ο εταίρος αλληλεπίδρασης. Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί με τη σταδιακή ευχάριστη και χαλαρή ανάπτυξη ακολουθιών αλληλεπίδρασης μεταξύ του εταίρου αλληλεπίδρασης και το πρόσωπο που κάνει τη μάθηση. Αυτές οι ακολουθίες αλληλεπίδρασης επαναλαμβάνονται συχνά και σιγά – σιγά αυξάνονται σε διάρκεια, πολυπλοκότητα και εξειδίκευση. Το ύφος των εκπαιδευτικών είναι χαλαρό και μη καθοδηγητικό.

Κατά τις συνεδρίες και οι δύο συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και το κίνητρο να είναι η απόλαυση των δραστηριοτήτων. Μια συνεδρία μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυναμική, με πολλές λεκτικοποιήσεις, μερικές φορές με διασκεδαστικές φυσικές επαφές (σωματικό παιχνίδι) αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι αργή και ήσυχη.