Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους βιώνουν πολλές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν για να θέσουν τα θεμέλια μιας υγιούς και ισορροπημένης ζωής. Κάποια παιδιά χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Τα περισσότερα παιδιά, σε αντίθεση με τους μεγάλους, δεν μπορούν να καθίσουν σε μια καρέκλα και να μιλάνε για τα προβλήματα τους. Το παιχνίδι αποτελεί το φυσικό μέσο επικοινωνίας, μάθησης και εξερεύνησης των παιδιών. Η θεραπευτική αγωγή μέσω παιχνιδιού προσφέρει στο παιδί (συνήθως ηλικίας 3-12 ετών) τη δυνατότητα να εκφράσει τα συναισθήματα του, να κατανοήσει τις καταστάσεις που βιώνει και να αναπτύξει στρατηγικές διαχείρισης των δυσκολιών.

Στα πλαίσια της θεραπείας το παιδί έχει στη διάθεση του μεγάλη ποικιλία από επιλεγμένα παιχνίδια μέσα από τα οποία εκφράζει, κατανοεί και εκτιμά τις επιθυμίες του, τις προθέσεις του, τις αντιλήψεις του, τις ανάγκες του και τις ικανότητες του. Η ψυχολόγος/θεραπεύτρια δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας, θαλπωρής, κατανόησης, αποδοχής και εμπιστοσύνης που διευκολύνει το παιδί να εξερευνήσει τον εσωτερικό και εξωτερικό του κόσμο, να χρησιμοποιήσει τη δημιουργικότητα του για να επιλύσει τα προβλήματα του και να ενισχύσει την αυτό-εκτίμηση του. Στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας το παιδί μαθαίνει να παίρνει αποφάσεις, να ρυθμίζει την συμπεριφορά του, να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων του, να εμπιστεύεται τον εαυτό του και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

Οι γονείς δεν παρευρίσκονται στις συνεδρίες αλλά έχουν συναντήσεις με την θεραπεύτρια σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για την πορεία της θεραπείας και να συζητούν αλλαγές και εξελίξεις που έχουν παρατηρήσει στο παιδί τους. Σε αυτές τις συνεδρίες η θεραπεύτρια προσφέρει συμβουλευτικές προτάσεις στους γονείς. Η αμοιβαία και ενεργητική συνεργασία μεταξύ της θεραπεύτριας και των γονέων – μερικές φορές και άλλων σημαντικών άλλων στη ζωή του παιδιού – είναι ζωτικής σημασίας για την βέλτιστη επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.

Οι γονείς δεν παρευρίσκονται στις συνεδρίες αλλά έχουν συναντήσεις με την θεραπεύτρια σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για την πορεία της θεραπείας και να συζητούν αλλαγές και εξελίξεις που έχουν παρατηρήσει στο παιδί τους. Σε αυτές τις συνεδρίες η θεραπεύτρια προσφέρει συμβουλευτικές προτάσεις στους γονείς. Η αμοιβαία και ενεργητική συνεργασία μεταξύ της θεραπεύτριας και των γονέων – μερικές φορές και άλλων σημαντικών άλλων στη ζωή του παιδιού – είναι ζωτικής σημασίας για την βέλτιστη επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.

Η θεραπευτική αγωγή μέσω παιχνιδιού προσφέρει στο παιδί αυτοπεποίθηση και συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική ενδυνάμωση τα οποία αποτελούν εφόδια ζωής σε έναν κόσμο που οι δυσκολίες δεν εκλείπουν.