Συνεδρίες Εξ Αποστάσεως

Η προσπάθεια να προσαρμοστούμε σε μια νέα καθημερινότητα, με την πανδημία να αλλάζει τα δεδομένα με τα οποία λειτουργούμε αυτό το διάστημα, αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ακόμη και εάν οι όροι «μένουμε σπίτι» ή «social distancing» έχουν πλέον γίνει κτήμα μας, δε σημαίνει πως παύουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία.

Παρέχοντας τηλεσυνεδρίες μέσω SKYPE ή ΖΟΟΜ, πλατφόρμες συμβατές με GDPR, οι θεραπευτές των Κέντρων Ειδικών Θεραπειών ΨυχοΣύνθεση συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχοντας τηλεθεραπείες για όλες τις υπηρεσίες μας : λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Για  τις ανάγκες των εξ΄ αποστάσεως συνεδριών έχουμε μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή μεγάλο όγκο παιδαγωγικού υλικού, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους θεραπευτές του κέντρου μας για την υλοποίηση των τηλεθεραπειών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας τα παιδιά των κέντρων μας έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε υλικό και εργασίες για εξάσκηση στο σπίτι και οι θεραπευτές μας έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο όγκο ψηφιοποιημένου παιδαγωγικού υλικού για την υλοποίηση των θεραπειών και την ανάθεση εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα και κλείστε το ραντεβού σας τώρα!

skip to Main Content

Applied Behavior Analysis

Η Applied Behavior Analysis (ABA), ή Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΕΑΣ) όπως είναι γνωστή στην Ελλάδα, είναι μία εντατική και διαπροσωπική μέθοδος που αποσκοπεί στο να διδάξει βασικές δεξιότητες μάθησης, να ενισχύσει το κίνητρο του ατόμου και να χτίσει πάνω σε προϋπάρχουσες βασικές δεξιότητες…

Read more

BOBATH NDT

Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath αποτελεί την περισσότερο διαδεδομένη θεραπευτική προσέγγιση στην Ευρώπη και Αμερική στην αποκατάσταση ατόμων με βλάβες στο ΚΝΣ όπως παιδιά με τετραπληγία, διπληγία και ημιπληγία.. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτών Bobath (EBTA), η μέθοδος της Νευροεξελικτικής αγωγής-Bobath προσεγγίζει διεπιστημονικά,…

Read more

DIR Floortime

Αναπτυγμένο από τον παιδοψυχίατρο Stanley Greenspan, το Floortime είναι μια μέθοδος θεραπείας και φιλοσοφία για αλληλεπίδραση με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Βασίζεται στην έννοια/γεγονός ότι το παιδί μπορεί να αναπτύξει και να δομήσει ένα μεγαλύτερο κύκλο αλληλεπίδρασης με έναν…

Read more

MAKATON

Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών. Οι περισσότεροι άνθρωποι με τη χρήση της ομιλίας μπορούν και…

Read more

Motor – Oral – Respiration – Eye

Πρόσφατες κλινικές μελέτες με παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση ή / και δυσλειτουργία αισθητηριακής επεξεργασίας έδειξαν πως υπάρχει μία σοβαρή συσχέτιση μεταξύ στοματοπροσωπικής και αναπνευστικής δυσλειτουργίας με πολλά και διάφορα προβλήματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης και αισθητικοκινητικά προβλήματα. Η προσέγγιση Μ.Ο.R.E. έχει…

Read more

Oral Placement Therapy

To O.P.T. (Oral Placement Therapy) είναι μια λογοθεραπευτική μέθοδος της Talk Tools που χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό ακουστικής, οπτικής και απτικής διέγερσης στο στόμα με στόχο την βελτίωση της ομιλίας. Είναι μια μέθοδος που βοηθά άτομα με δυσκολία στη τοποθέτηση και…

Read more
Back To Top