Συνεδρίες Εξ Αποστάσεως

Η προσπάθεια να προσαρμοστούμε σε μια νέα καθημερινότητα, με την πανδημία να αλλάζει τα δεδομένα με τα οποία λειτουργούμε αυτό το διάστημα, αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ακόμη και εάν οι όροι «μένουμε σπίτι» ή «social distancing» έχουν πλέον γίνει κτήμα μας, δε σημαίνει πως παύουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία.

Παρέχοντας τηλεσυνεδρίες μέσω SKYPE ή ΖΟΟΜ, πλατφόρμες συμβατές με GDPR, οι θεραπευτές των Κέντρων Ειδικών Θεραπειών ΨυχοΣύνθεση συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχοντας τηλεθεραπείες για όλες τις υπηρεσίες μας : λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Για  τις ανάγκες των εξ΄ αποστάσεως συνεδριών έχουμε μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή μεγάλο όγκο παιδαγωγικού υλικού, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους θεραπευτές του κέντρου μας για την υλοποίηση των τηλεθεραπειών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας τα παιδιά των κέντρων μας έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε υλικό και εργασίες για εξάσκηση στο σπίτι και οι θεραπευτές μας έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο όγκο ψηφιοποιημένου παιδαγωγικού υλικού για την υλοποίηση των θεραπειών και την ανάθεση εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα και κλείστε το ραντεβού σας τώρα!

Skip to content

Συχνές Ερωτήσεις στον Ειδικό Παιδαγωγό

Πότε το παιδί του Νηπιαγωγείου είναι έτοιμο για το Δημοτικό; Για να φοιτήσει το παιδί στο Δημοτικό, θα πρέπει να είναι ώριμο γλωσσικά, γνωστικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και ψυχοκινητικά.

Συχνές Ερωτήσεις στον Εργοθεραπευτή

Γιατί το παιδί μου δεν με ακούει (προσέχει) και δεν κάθεται σε ένα μέρος;

Συχνές Ερωτήσεις στον Λογοθεραπευτή

Από ποια ηλικία ένα παιδί είναι σε θέση να ακολουθήσει θεραπεία λόγου; Ένα παιδί στην ηλικία των 2,5 – 3 ετών είναι σε θέση να ακολουθήσει λογοθεραπευτική αγωγή, όταν αντιμετωπίζει προβλήματα στην ομιλία (καθυστέρηση ομιλίας).

Συχνές Ερωτήσεις στον Ψυχολόγο

Σε τι μπορεί να με βοηθήσει η Συμβουλευτική;Μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα τον εαυτό σας, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά σας, να σας υποστηρίξει να προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές, που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής σας.

Back To Top