Συνεδρίες Εξ Αποστάσεως

Η προσπάθεια να προσαρμοστούμε σε μια νέα καθημερινότητα, με την πανδημία να αλλάζει τα δεδομένα με τα οποία λειτουργούμε αυτό το διάστημα, αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ακόμη και εάν οι όροι «μένουμε σπίτι» ή «social distancing» έχουν πλέον γίνει κτήμα μας, δε σημαίνει πως παύουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία.

Παρέχοντας τηλεσυνεδρίες μέσω SKYPE ή ΖΟΟΜ, πλατφόρμες συμβατές με GDPR, οι θεραπευτές των Κέντρων Ειδικών Θεραπειών ΨυχοΣύνθεση συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχοντας τηλεθεραπείες για όλες τις υπηρεσίες μας : λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Για  τις ανάγκες των εξ΄ αποστάσεως συνεδριών έχουμε μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή μεγάλο όγκο παιδαγωγικού υλικού, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους θεραπευτές του κέντρου μας για την υλοποίηση των τηλεθεραπειών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας τα παιδιά των κέντρων μας έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε υλικό και εργασίες για εξάσκηση στο σπίτι και οι θεραπευτές μας έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο όγκο ψηφιοποιημένου παιδαγωγικού υλικού για την υλοποίηση των θεραπειών και την ανάθεση εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα και κλείστε το ραντεβού σας τώρα!

Skip to content
Πρώιμη Παρέμβαση

Σε όλα τα παιδιά αξίζει να έχουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή τους. Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξή τους και απειλούν τη μελλοντική τους υγεία και χαρά. Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο προσφέροντας σε αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους την υποστήριξη που χρειάζονται έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.Η πρώιμη παρέμβαση είναι μία ομάδα υπηρεσιών που βοηθούν τα μωρά και τα νήπια με αναπτυξιακές ή/ και άλλες διαταραχές. Η πρώιμη παρέμβαση επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τα μωρά και νήπια να μάθουν βασικές και νέες δεξιότητες, οι οποίες τυπικά αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων χρόνων ζωής.

Τέτοιες δεξιότητες μπορεί να είναι
Κινητικές (πιάσιμο, ρολλάρισμα, μπουσούλημα, περπάτημα)
Γνωστικές (σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων)
Επικοινωνιακές (ομιλία, ακοή, κατανόηση)
Κοινωνικό/συναισθηματικές (παιχνίδια, αίσθημα ασφάλειας και χαράς)
Αυτό-φροντίδας (σίτιση, ένδυση/απόδυση)

Εάν ένα μωρό έχει κάποια αναπτυξιακή διαταραχή σε έναν ή και περισσότερους από τους παραπάνω τομείς, τότε ίσως να χρειάζεται παρέμβαση με κάποια-ες από τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ψυχοπαιδαγωγικό
Συμβουλευτική και Εκπαίδευση γονέων
Πρώιμη Παρέμβαση
Η Πρώιμη Παρέμβαση απευθύνεται
Σε παιδιά, τα οποία από τη γέννησή τους γνωρίζουμε πως θα επωφεληθούν από τις παραπάνω υπηρεσίες
Πρόωρα μωρά, βρέφη με ιδιαίτερα χαμηλό βάρος γέννησης, νεογνά που υπέστησαν χειρουργικές επεμβάσεις αμέσως μετά τη γέννησή τους ή με εκ γενετής διαταραχές
Σε παιδιά με καθυστέρηση στην ανάπτυξη, τα οποία μπορεί να αναπτύσσονται πιο αργά από το αναμενόμενο ή να αναπτύσσονται με πολύ διαφορετικό τρόπο από άλλα παιδιά

Είναι σύνηθες, οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον ενός παιδιού να ανησυχούν όταν το μωρό τους δεν αναπτύσσεται σύμφωνα με τα τυπικά αναπτυξιακά στάδια ενός παιδιού.

«∆εν ρολάρει ακόμη»
«Το κοριτσάκι απέναντι μπορεί ήδη να κάθεται μόνο του!»
«Θα έπρεπε να λέει κάποιες λέξεις μέχρι τώρα…»

Αν και όλα τα παιδιά αναπτύσσονται διαφορετικά και με τον δικό τους ρυθμό είναι δύσκολο κάποιος να μην ανησυχεί:

Εάν πιστεύετε πως το παιδί σας δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό και τρόπο σε σχέση με άλλα παιδιά παρόμοιας χρονολογικής ηλικίας, είναι συνήθως καλή ιδέα να μιλήσετε με τον παιδίατρο σας, να επισκεφθείτε έναν αναπτυξιολόγο παιδίατρο ή και να έρθετε σε επαφή με υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης έτσι ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση του παιδιού.

Μοιραστείτε το!

Back To Top