Συνεδρίες Εξ Αποστάσεως

Η προσπάθεια να προσαρμοστούμε σε μια νέα καθημερινότητα, με την πανδημία να αλλάζει τα δεδομένα με τα οποία λειτουργούμε αυτό το διάστημα, αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ακόμη και εάν οι όροι «μένουμε σπίτι» ή «social distancing» έχουν πλέον γίνει κτήμα μας, δε σημαίνει πως παύουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία.

Παρέχοντας τηλεσυνεδρίες μέσω SKYPE ή ΖΟΟΜ, πλατφόρμες συμβατές με GDPR, οι θεραπευτές των Κέντρων Ειδικών Θεραπειών ΨυχοΣύνθεση συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχοντας τηλεθεραπείες για όλες τις υπηρεσίες μας : λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Για  τις ανάγκες των εξ΄ αποστάσεως συνεδριών έχουμε μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή μεγάλο όγκο παιδαγωγικού υλικού, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους θεραπευτές του κέντρου μας για την υλοποίηση των τηλεθεραπειών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας τα παιδιά των κέντρων μας έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε υλικό και εργασίες για εξάσκηση στο σπίτι και οι θεραπευτές μας έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο όγκο ψηφιοποιημένου παιδαγωγικού υλικού για την υλοποίηση των θεραπειών και την ανάθεση εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα και κλείστε το ραντεβού σας τώρα!

Skip to content
Σεμινάρια Εκπαιδευτικών

Tα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς έχουν ενημερωτικό – επιμορφωτικό χαρακτήρα, όταν απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες (πάνω από 20 άτομα). Για μικρότερες ομάδες (8 – 20 άτομα) υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης μέσω συμμετοχικής διαδικασίας (βιωματικά εργαστήρια). Αναπτύσσονται θέματα, όπως :

Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός

Τι είναι η σχολική αποτυχία και ο κοινωνικός αποκλεισμός – Αιτίες που οδηγούν στη σχολική αποτυχία και τον αποκλεισμό του μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία – Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Τύποι μαθησιακών δυσκολιών – Ενδείξεις, Συμπτώματα – Διάγνωση – Αίτια – Αντιμετώπιση

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Ορισμός ΔΕΠ-Υ – Ενδείξεις, Συμπτώματα – Διάγνωση – Αίτια – Πώς επηρεάζει την κοινωνική και σχολική ζωή – Αντιμετώπιση – Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

Μορφές επιθετικότητας στη σχολική κοινότητα – Αίτια της επιθετικότητας και παράγοντες υψηλού κινδύνου – Συνέπειες της σχολικής βίας – Η έκταση της σχολικής επιθετικότητας στα Ελληνικά σχολεία – Στρατηγικές αντιμετώπισης

Βία & επιθετικότητα στο σχολείο

Τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες θα προσπαθήσουν αρχικά να καταλάβουν ποιες είναι συνήθως οι ενέργειες τους για την επίλυση των διαφόρων διαφωνιών που έχουν και έπειτα θα προσπαθήσουν να σκεφτούν διάφορους άλλους τρόπους που θα μπορούσαν να λύσουν τις διαφορές τους.

Διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική τάξη

Ορισμός της σύγκρουσης – Τύποι ενδο-οργανωτικών συγκρούσεων – Αίτια των συγκρούσεων – Οι επιπτώσεις – Αντιμετώπιση των συγκρούσεων.

Παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή και παράγοντες που την επηρεάζουν

Ο ρόλος και οι λειτουργίες του σχολείου – Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ο ρόλος του μαθητή – Διαφοροποίηση των μαθησιακών στόχων, του μαθησιακού περιβάλλοντος, των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης

Διάρκεια : Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου είναι 2 ώρες και κάθε βιωματικού εργαστηρίου 4 ώρες.

Τόπος διεξαγωγής : Σε περίπτωση συμπλήρωσης ομάδας (minimum 8 άτομα) τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του σχολείου σας. Σε αντίθετη περίπτωση διεξάγονται σε δικό μας ή άλλο χώρο, με συμμετοχή και λοιπών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μοιραστείτε το!

Back To Top