Συνεδρίες Εξ Αποστάσεως

Η προσπάθεια να προσαρμοστούμε σε μια νέα καθημερινότητα, με την πανδημία να αλλάζει τα δεδομένα με τα οποία λειτουργούμε αυτό το διάστημα, αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ακόμη και εάν οι όροι «μένουμε σπίτι» ή «social distancing» έχουν πλέον γίνει κτήμα μας, δε σημαίνει πως παύουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία.

Παρέχοντας τηλεσυνεδρίες μέσω SKYPE ή ΖΟΟΜ, πλατφόρμες συμβατές με GDPR, οι θεραπευτές των Κέντρων Ειδικών Θεραπειών ΨυχοΣύνθεση συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχοντας τηλεθεραπείες για όλες τις υπηρεσίες μας : λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Για  τις ανάγκες των εξ΄ αποστάσεως συνεδριών έχουμε μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή μεγάλο όγκο παιδαγωγικού υλικού, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους θεραπευτές του κέντρου μας για την υλοποίηση των τηλεθεραπειών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας τα παιδιά των κέντρων μας έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε υλικό και εργασίες για εξάσκηση στο σπίτι και οι θεραπευτές μας έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο όγκο ψηφιοποιημένου παιδαγωγικού υλικού για την υλοποίηση των θεραπειών και την ανάθεση εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα και κλείστε το ραντεβού σας τώρα!

Skip to content
Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση

Καίρια λειτουργία του κέντρου είναι η ιατρική κάλυψη από παιδοψυχίατρο – ψυχοθεραπευτή. Για να είναι επιτυχημένη οποιαδήποτε θεραπεία χρειάζεται πρώτα να γίνει μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση του είδους και της σοβαρότητας των δυσκολιών που παρουσιάζονται, και αυτό να αποτυπωθεί με τη διάγνωση.Η πλήρης ψυχολογική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της λήψης ιστορικού και της χορήγησης των κατάλληλων ανάλογα την περίσταση ψυχομετρικών τεστ (WIPPSI III, WISC V, WAIS IV, MMPI II, Αθηνά τεστ, Α’ τεστ, παιδικό ιχνογράφημα, CAT, ΤΑΤ κλπ). Σκοπός είναι να εκτιμηθούν οι επιμέρους ψυχολογικές λειτουργίες του ατόμου (νοητικές, αντιληπτικές, μαθησιακές, συναισθηματικές κ.α.) και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

Στη συνέχεια και βάση ευρημάτων από το ιστορικό, των ψυχομετρικών τεστ αλλά και αιτήματος των γονέων ακολουθούν όλες οι σχετικές αξιολογήσεις από λογοθεραπευτή ή/και εργοθεραπευτή ή/και ειδικό παιδαγωγό ή/και φυσιοθεραπευτή.

Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του παιδιού και της οικογένειάς του από όλες τις σχετικές ειδικότητες, πραγματοποιείται παιδοψυχιατρική εκτίμηση από τον ειδικό για σύνθεση των αποτελεσμάτων. Ακολουθεί η έκδοση γνωμάτευσης, η ενημέρωση των γονιών, αλλά και πρόταση θεραπευτικού προγράμματος για χρήση στο ασφαλιστικό τους ταμείο. Έτσι πιστοποιείται η διάγνωση και το εύρος των δυσκολιών του παιδιού που χρήζουν αντιμετώπισης. Μέσω αυτής της αξιολογητικής διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος παίρνει κάποιες αρχικές απαντήσεις σε σχέση με το θέμα που τον απασχολεί και στη συνέχεια προτείνεται και επιλέγεται η καταλληλότερη θεραπευτική παρέμβαση.

Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση

Ο γιατρός παρακολουθεί παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, σύνδρομα, νοητική υστέρηση, διαταραχές συναισθήματος, αλλά και ειδικούς προβληματισμούς των εφήβων γύρω από τους φόβους τους, τα συναισθήματά τους, εξαρτήσεις, καθώς και τις δυσκολίες ένταξης τους στο κοινωνικό σύνολο.

Πραγματοποιείται παράλληλα με το πρόγραμμα αποκατάστασης – θεραπειών του παιδιού, συμβουλευτική με τους γονείς με στόχο την ευαισθητοποίησή τους, την αποδοχή της διαφορετικότητας και των δυσκολιών του παιδιού, με απώτερο σκοπό τη δημιουργική τους συμμετοχή στην ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη του.

Πραγματοποιούνται ακόμη οικογενειακές συνεδρίες, στις οποίες συμμετέχει όλη η οικογένεια, κατά τις οποίες διευκρινίζονται τα όρια και η ιεράρχηση των ρόλων, αναλύεται το σύμπτωμα και αναζητούνται νέες λειτουργικότερες σχέσεις διαδραστικής συνύπαρξης μεταξύ των μελών.

Μοιραστείτε το!

Back To Top