Συνεδρίες Εξ Αποστάσεως

Η προσπάθεια να προσαρμοστούμε σε μια νέα καθημερινότητα, με την πανδημία να αλλάζει τα δεδομένα με τα οποία λειτουργούμε αυτό το διάστημα, αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ακόμη και εάν οι όροι «μένουμε σπίτι» ή «social distancing» έχουν πλέον γίνει κτήμα μας, δε σημαίνει πως παύουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία.

Παρέχοντας τηλεσυνεδρίες μέσω SKYPE ή ΖΟΟΜ, πλατφόρμες συμβατές με GDPR, οι θεραπευτές των Κέντρων Ειδικών Θεραπειών ΨυχοΣύνθεση συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχοντας τηλεθεραπείες για όλες τις υπηρεσίες μας : λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Για  τις ανάγκες των εξ΄ αποστάσεως συνεδριών έχουμε μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή μεγάλο όγκο παιδαγωγικού υλικού, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους θεραπευτές του κέντρου μας για την υλοποίηση των τηλεθεραπειών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας τα παιδιά των κέντρων μας έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε υλικό και εργασίες για εξάσκηση στο σπίτι και οι θεραπευτές μας έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο όγκο ψηφιοποιημένου παιδαγωγικού υλικού για την υλοποίηση των θεραπειών και την ανάθεση εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα και κλείστε το ραντεβού σας τώρα!

Skip to content
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού (Ε.Π.) βοηθάει το άτομο να πάρει μόνο του τις πιο κατάλληλες για τον εαυτό του αποφάσεις, σε σχέση με την επαγγελματική επιλογή και την προετοιμασία του για αυτήν. Στόχος του Ε.Π. είναι να διευκολύνει την επαγγελματική ανάπτυξη και ωρίμανση του ατόμου. Προωθεί την καλύτερη δυνατή επαγγελματική εξέλιξη και συνεπώς επιτυχία του ατόμου, με την έννοια της ικανοποίησης που θα αντλεί από το επάγγελμά του, βοηθώντας το να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές του.Αρχικά γίνεται η αξιολόγηση  των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών προσωπικότητας μέσω έγκυρων ψυχομετρικών τεστ. Στη συνέχεια, αν κριθεί απαραίτητο, ακολουθεί επαγγελματική συμβουλευτική για να βοηθηθεί το άτομο να αντιμετωπίσει τα θέματα που το δυσκολεύουν.

Μοιραστείτε το!

Back To Top