Συνεδρίες Εξ Αποστάσεως

Η προσπάθεια να προσαρμοστούμε σε μια νέα καθημερινότητα, με την πανδημία να αλλάζει τα δεδομένα με τα οποία λειτουργούμε αυτό το διάστημα, αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ακόμη και εάν οι όροι «μένουμε σπίτι» ή «social distancing» έχουν πλέον γίνει κτήμα μας, δε σημαίνει πως παύουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία.

Παρέχοντας τηλεσυνεδρίες μέσω SKYPE ή ΖΟΟΜ, πλατφόρμες συμβατές με GDPR, οι θεραπευτές των Κέντρων Ειδικών Θεραπειών ΨυχοΣύνθεση συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχοντας τηλεθεραπείες για όλες τις υπηρεσίες μας : λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Για  τις ανάγκες των εξ΄ αποστάσεως συνεδριών έχουμε μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή μεγάλο όγκο παιδαγωγικού υλικού, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους θεραπευτές του κέντρου μας για την υλοποίηση των τηλεθεραπειών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας τα παιδιά των κέντρων μας έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε υλικό και εργασίες για εξάσκηση στο σπίτι και οι θεραπευτές μας έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο όγκο ψηφιοποιημένου παιδαγωγικού υλικού για την υλοποίηση των θεραπειών και την ανάθεση εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα και κλείστε το ραντεβού σας τώρα!

Skip to content
Ειδική Διαπαιδαγώγιση
Ο ειδικός παιδαγωγός αναλαμβάνει την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών που παρατηρούνται στη σχολική ηλικία και αποτρέπουν ένα παιδί από το να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητές του.

Οι δυσκολίες αυτές μπορεί  να είναι ειδικές, όπως :

 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην Ανάγνωση (Δυσλεξία)
 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη Γραφή (Δυσορθογραφία) – Γραπτή Έκφραση
 • Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα Μαθηματικά
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας

 

Μπορεί επίσης να είναι γενικές, όπως στην περίπτωση παιδιών με :

 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός, Asperger)
 • Νοητική Υστέρηση – Σύνδρομα
 • Ψυχοσυναισθηματική Ανωριμότητα
 • Αισθητηριακές – Κινητικές βλάβες

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες διερευνώνται από τον ψυχολόγο, σε συνεργασία με τον ειδικό παιδαγωγό, τον λογοθεραπευτή, τους γονείς και τους δασκάλους του μαθητή, όπου χρειάζεται.

Οι μαθησιακές ανάγκες αντιμετωπίζονται καταρτίζοντας εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πλάνο, βασισμένο στις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση αποσκοπεί επίσης, στην αποτελεσματική οικογενειακή, σχολική και κοινωνική ένταξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσω :

 • εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων
 • ανάπτυξης της επικοινωνίας
 • περιορισμού ανεπιθύμητων μη κοινωνικών συμπεριφορών
 • ενθάρρυνσης του συναισθήματος, της ευέλικτης σκέψης και συμπεριφοράς
 • ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης
 • ενίσχυσης της άμεσης – έμμεσης μνήμης, καθώς και των μηχανισμών εμπέδωσης – αυτοματοποίησης

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση αποσκοπεί επίσης, στην αποτελεσματική οικογενειακή, σχολική και κοινωνική ένταξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσω :

εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων
ανάπτυξης της επικοινωνίας
περιορισμού ανεπιθύμητων μη κοινωνικών συμπεριφορών
ενθάρρυνσης του συναισθήματος, της ευέλικτης σκέψης και συμπεριφοράς
ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης
ενίσχυσης της άμεσης – έμμεσης μνήμης, καθώς και των μηχανισμών εμπέδωσης – αυτοματοποίησης
Αίθουσα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης Βάρης
Αίθουσα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης

Μοιραστείτε το!

Back To Top